Het persoonsgebonden budget is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte kunnen krijgen om bijvoorbeeld zelf zorgverleners in te huren. Wanneer je besluit te kiezen voor het aanvragen van een PGB kies je er dus in feite voor zelf de regie in handen te nemen. Je bepaalt zelf waar, wanneer, op welke manier en van wie je de benodigde zorg wilt ontvangen.

Wat is het persoonsgebonden budget precies?

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee je zelf de zorg kunt inkopen die jij of je kind nodig heeft. Je kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging en verzorging, voorzieningen en hulpmiddelen. Doordat je deze zorg zelf inkoopt ben je vrij in je keuze wat betreft de zorgverleners. Iedereen die meer dan de gebruikelijke hulp, begeleiding of zorg nodig heeft kan hiervan gebruik maken. Denk hierbij aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, maar ook mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en jongeren met een psychisch probleem, stoornis, beperking of een aandoening.

Je inkomen of vermogen is niet relevant voor het in aanmerking komen van een pgb. Wel heeft jouw financiële situatie invloed op de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Zorg inkopen

Een persoonsgebonden budget kan verschillende doelen en vormen hebben. Er zijn vier verschillende wetten waarbij pgb aangevraagd kan worden te weten:

  • Via de Wet langdurige zorg (WIz) kun je een pgb aanvragen. Deze wet is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben zoals ouderen en chronisch zieken maar ook mensen met een zware geestelijke of lichamelijke beperking.
  • Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je een pgb aanvragen. Deze wet is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben; zowel individueel als in groepsverband. Hierbij kun je denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen.
  • Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kun je ook een pgb aanvragen. Deze wet is voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke verpleging en verzorging maar ook kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zoals het geval is bij kinderen met autisme.
  • Via de Jeugdwet kan het ook; deze wet is bedoeld voor kinderen en pubers die zorg, ondersteuning en hulp nodig hebben. Hulp bij persoonlijke verzorging bijvoorbeeld, maar ook begeleiding of een kortdurend verblijf zoals kamertraining.

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget verschilt per vorm. Je kunt een pgb aanvragen bij jouw gemeente, je zorgverzekeraar en het CIZ.

Betaling via het persoonsgebonden budget

Het pgb wordt niet meer op je eigen bankrekening gestort zoals vroeger het geval was. Sinds 2015 is dit aangepast en betaalt het SVB in jouw opdracht de zorgverleners zelfs uit. Dit scheelt jou in de administratie, want dat neemt het SVB over, maar zo voorkomen ze ook dat er fraude wordt gepleegd en het pgb kan blijven bestaan. Wel is het hierbij belangrijk dat je getekende zorgovereenkomsten op tijd naar het SVB stuurt. Dit kan gemakkelijk via de website.

Lees ook: Elke dag hoofdpijn, hoe kan dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here