Je hoopt natuurlijk dat je nog jaren bij dezelfde werkgever kunt blijven werken, maar je weet ook dat de kans erin zit dat je uiteindelijk ontslagen wordt. Maar wat gebeurt er nou precies bij een ontslag? Waar moet je op letten en waar heb je allemaal recht op? Dat lees je in dit artikel.

Transitievergoeding

Iedere werknemer die zijn ontslag krijgt, heeft recht op een transitievergoeding. Tot 2015 was dit de ontslagvergoeding. Het maakt hierbij niet uit of je een vast contract had, of meerdere tijdelijke contracten. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld omscholing. Heeft je werkgever hier al kosten voor gemaakt, dan mogen deze in mindering worden gebracht op de vergoeding.

Sinds 2020 is de berekening veranderd. Je ontvangt nu per gewerkt jaar één derde maandsalaris en voor een deel daarvan ontvang je de vergoeding.

Ongunstige regelingen voor ontslag

Let erop dat een ontslag voor jou niet nog ongunstiger uitpakt. Je werkgever kan je namelijk een beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst of een ontslag met wederzijds goedvinden geven als optie, in plaats van een ontslagvergunning. Dit houdt in dat je arbeidscontract wordt ontbonden, en dat kan voor jou ongunstig uitvallen. Je doet er dan ook goed aan nooit te tekenen zonder dat je hier meer informatie over hebt. Al getekend? Na het tekenen heb je 14 dagen bedenktijd, en zelfs 21 dagen wanneer je werkgever je hier niet op heeft gewezen.

WW-uitkering

Een WW-uitkering krijg je maandelijks uitbetaald nadat de je eventuele inkomsten hebt doorgegeven aan het UWV. Heb je inkomsten uit een lager betaalde baan of een parttimebaan, dan wordt dit voor 70% verrekend. De maximale duur van de uitkering is 24 maanden. Wel is het zo dat werkgeversorganisaties af mogen spreken om de vroegere duur aan te houden, namelijk 38 maanden.

Niet iedereen heeft recht op een WW-uitkering, je moet namelijk in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden namelijk:

  • Je bent jonger dan de AOW-leeftijd
  • Er wordt niet doorbetaald voor deze uren
  • Je ontslag is niet ernstig verwijtbaar
  • Ten minste 5 uur per week of de helft van je arbeidsuren ben je kwijtgeraakt
  • Je bent beschikbaar voor werk en wilt ook weer gaan werken

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Vindt er een reorganisatie plaats, of is er sprake van structureel verminderde bedrijfsomzet? Dan kan er een ontslag om bedrijfseconomische redenen komen. De ontslagen moeten wel een afspiegeling zijn van de leeftijdsopbouw in de bepaalde functies. Hoe meer werknemers er in een bepaalde leeftijdsgroep zitten, hoe meer ontslagen er daaruit voortkomen. Dit wordt gedaan volgens het ‘last in, first out’ principe.

Lees ook: Extra geld verdienen via internet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here